Back to search

COSTINF-COST Infrastruktur

COST Action A32: Workshop, MC meeting and public information event in Bergen, 28-30 May 2010 (Janike Harsheim)

Awarded: NOK 75,000

Wittgensteinarkivet (WAB) har vært med å initiere COST Action A32 "Open Scholarly Communities on the Web" og aktivt deltatt i aksjonen siden dens opprettelse. Siden da har WAB vært med i arbeidet i Working Group 1: Communities (WG1) og Working Group 2 (WG 2): Software. WABs viktigste bidrag til WG1 er HyperWittgenstein (http://wab.aksis.uib.no/wab_hw.page/) og Wittgenstein Source (http://www.wittgensteinsource.org/). WABs viktigste bidrag til WG2 er samarbeid om utvikling av søkemotor til Talia, plattforme n hvor Wittgenstein Source og andre bidrag til WG1 ligger. WABs deltakelse har 2006-2009 vært finansiert via Wittgensteinarkivet vedlikeholdsprosjekt (2001-2009) og EU prosjektet DISCOVERY (2006-2009). Dessverre har vi inntil nå ikke lykkes å sikre tilst rekkelig finansiering til Wittgensteinarkivet vedlikeholdsprosjekt for 2010. DISCOVERY- prosjektet er nå avsluttet, og det finnes for tiden ikke midler til å ivareta både grunnleggende arbeidsforpliktelser som ligger ved Wittgensteinarkivet vedlikeholdspr osjekt og organisering av det planlagte COST-møte i Bergen. Søknaden til Forskningsrådet inneholder derfor også søknad om lønn for arbeid med organisering av det planlagte møtet og om dekning av en del driftskostnader som går ut over det som etter forvent ning vil kunne dekkes av COST Workshop support grant. Det har hittil ikke blitt arrangert COST Action A32 møte i Norge; derfor håper vi at vi ved hjelp av Forskningsrådet lykkes med å gjennomføre dette arrangementet som planlagt og spesifisert i budsjette t.

Funding scheme:

COSTINF-COST Infrastruktur