Back to search

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Strategier for forebygging av terrorisme

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Manager:

Project Number:

203135

Project Period:

2010 - 2011

Location:

Activity:

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki