Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Johan Turi Muitalus sámiid birra 100 år - jubileumsseminar 30.11.-1.12.2010 Samisk høgskole

Awarded: NOK 0.13 mill.

Med boka Muitalus sámiid birra gjorde Turi den samiske levemåten på 1900-tallet kjent, men samtidig er hans tekst i løpet av de siste 40 årene blitt en dyrebar kulturarv for samene selv. For samiske forskere er den en kilde som kan bidra med mye, enten de t er snakk om filosofi, historie, pedagogikk, samisk språk, litteratur, duodji eller musikk. Personer fra forskjellige fagdisipliner har tilnærmet seg boka til Johan Turi ut fra sine ståsteder og synsmåter, noe som viser tekstens berikelse og mangfold. S eminaret er på samisk og er åpent for alle interesserte. Jubileumsseminaret er på to dager, der den første dagen (30.11.) er en utdypning i filosofi, språkvitenskap, kulturhistorie og pedagogiske spørsmål, som oppstår i analyseringen av boka til Turi. For elesninger den andre dagen (1.12.) vurderer problemstillinger rettet mot kunst/duodji og litteratur. Vi har kommit överens med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærarutdanning, Universitetet i Tromsø (prof. Mikael Svonni) om att anordna var sin konferens, för att därigenom kunna belysa delvis olika aspekter av Johan Turis författar- och konstnärskap.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning