Back to search

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Vitenshow og sosiale medier

Awarded: NOK 0.26 mill.

Prosjektet består delvis i videreføring og videreutvikling av et vellykket prosjekt som mottok støtte fra PROREAL i 2008. Vitenshowet "Universet på 42 minutter" ble utviklet og testet gjennom pilotprosjektet og pågangen har vært stor fra elever og lærere om besøk på flere skoler, og i flere fylker. Prosjektet tar sikte på å gjennomføre en betydelig turné over store deler av landet for å spre naturfagsglede og -entusiasme. Showet er unikt i norsk sammenheng og kan beskrives som en krysning mellom stand-up, trylleshow og rockekonsert, med realfaglig t ema. Showet skal gripe publikum, overraske og engasjere. I tillegg skal ungdommen kunne identifisere seg med aktøren og få lyst til å lære mer om realfaglige temaer. Denne personen har solid faglig forankring, og samtidig evnen til å kommunisere, underholde, i mprovisere og tilpasse showet til anledning, nyhetsbilde og uforutsette faktorer. I tillegg tilbys elevenes lærere inspirasjonsforedraget Se!Oi!Kult! i forbindelse med turneen. Foredraget tar sikte på å gi lærerne enkle verktøy for å skape entusiasme og forventninger til naturfaget ved hjelp av små stunt. De kan vi gjøre naturfaget til en "snakkis" ved å gjøre det nært, sært og spektakulært. Levende underholdning og direkte møte mellom personer skaper inntrykk som en studiekatalog, radio eller TV-rute aldri kan formidle. Showet og inspirasjonsforedraget har begge stor grad av publikumsdeltagelse, der publikum også er med på å bestemme innhold og gjennomføring. Prosjektet er i så måte bygget på den sosiokulturelle læringsteori. Showet fokusere like mye på spørsmål som svar fra naturvitenskapen. Uløste gåter og temaer fra forskningsfronten er en naturlig del av innholdet. Det samme er eksemple r fra relevante yrker.     Prosjektets annen del gjelder utviklingen av en applikasjon, ofte forkortet app, til iPhone, iPad, Android og andre smarttelefoner. Dette er enheter som befolkningen i økende grad vandrer rundt med i lommen, og som brukes til både nytte og ren underholdni ng.   Gjennom å utvikle en applikasjon vil man kunne nå en stor del av befolkningen på en ny måte, gjennom et nytt medium. Allerede før lansering finnes det rundt 50 000 iPad-enheter i norge. Og tall fra TNS i tredje kvartal, 2010, viser at over 1,3 milloner no rdmenn har lastet ned applikasjoner til sin mobil (28 %). Markedet er stort, og geografi ingen hindring.       The Experiment App (arbeidstittel) skal være en applikasjon basert på enkle, visuelle naturvitenskapelige eksperimenter hentet fra ulike fagdisipliner. Brukeren kan se video av tøffe eksperimenter, forklaring på fenomenet, samt lese utstyrsliste og punktv is beskrivelse som gjør brukeren i stand til å gjøre forsøkene selv. Det hele vil være elegant utført, og kobles til sosiale medier som Facebook, Twitter, Youtube osv. Den vil først produseres på Norsk, men med mulighet for engelsk språkdrakt for å nå et større marked. Videoene vil spenne over både biologi, kjemi, teknologi, fysikk og evt. geologi. Det er opprettet dialog med ett av landets fremste utviklere av slik programvare, Apps (www.apps.no), som har en rekke kjente applikasjoner på sin merittliste.   Å utvikle en slik applikasjon med videoer og programvare er kostbart. Den kan derfor ikke være gratis, men basere seg på en inntjeningsmodell. En ”startpakke” med 10-15 eksperimenter vil komme gratis med applikasjonen, mens ytterligere eksperiment-pakker må kjøpes.

Activity:

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene