Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Industrial Relations and Labour Market Governance During Crisis - IREC Conference 2010

Awarded: NOK 99,999

På årets konferanse Industrial Relations and Labour Market Governance during Crisis inviteres til papers og workshops om følgende tema: - Labour market crisis and unemployment: National and European policy responses - Wage policies and collective bargai ning: Implications of the economic slump - Trade unions and the crisis: Death knell or revival? - Cross-border mobility of labour and undertakings: Implications for industrial relations - Corporate governance, participation and restructuring: A turning point? - Equality and diversity in turbulent times Plenumssesjonene vil ta opp overgripende, felles problem-stillinger, med keynotes av prof Guy Standing, Bath Uni, bygd på hans nye bok Work after Globalization, mens Colin Crouch, Uni of Warwick, Rich ard Hyman, London School of Economics, og Marteen Keune, AIAS Uni of Amsterdam, vil innlede om de europeiske sosialmodellenes grunnlag og utfordringer i dag, industrial relationsforskningens status og utviklingsmuligheter, og implikasjonene av økonomikris en for forhandlingssystemene i Europa. Avsluttende plenumssesjon vil drøfte hvilke utfordringer krisen i Hellas og eurosamarbeidet reiser for sysselsettings- og arbeids-livspolitikken i Europa, hvor prof Ian Begg, LSE, er invitert til å innlede, me d panelkommentarer fra Steinar Holden, UiO, og andre europeiske eksperter. På et åpent etter-seminar 10.september vil utviklingstrekk og utfordringer i de nordiske arbeidslivsmodellene settes i fokus, hvor bl.a. prof Jesper Due, FAOS/Uni i Kbhvn, pr of Anders Kjellberg, Uni i Lund, og Jon E. Dølvik, Fafo, vil innlede. Jon E. Dølvik og Kristine Nergaard er organisatorisk ansvarlige for konfernasen i samarbeid med R. Hyman, LSE. Mange av Fafos forskere vil presentere papers, lede/koordinere wor kshops, og bidra i den tekniske tilretteleggingen. Totalt budsjett utgjør 395 000 NOK, hvorav deltakeravgift utgjør ca 160000, Fafo bidrar med 135 000, og delfinanisering på 100 000 søkes av VAM

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon