Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The child and the book 2011

Awarded: NOK 0.19 mill.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo har påtatt seg å arrangere The child and the book i Oslo 8.-10- april 2011. Norsk barnebokinstitutt er samarbeidspartner, og tar på seg åpningsarrangementet på Nasjonalbiblioteket fre dag 8. april, jamfør vedlagte program. Lørdag 9. april og søndag 10.april foregår på Blindern. The child and the book er en årlig konferanse som gir barnelitteraturforskere fra hele verden mulighet til å presentere sin forskning, oppdatere seg på andres forskning og diskutere med forskere fra ulike deler av verden. Den første The child and the book-konferansen ble arrangert i 2004 ved Roehampton University, England, i 2005 ved University of Antwerp, Belgia, i 2006 ved University of Newcastle, England, i 2007 ved Department of Western Languages and Literature ved Bogaziçi University i Istanbul, Tyrkia, i 2008 ved Buffalo State University i New York, USA, i 2009 ved Vancouver Island University, Canada. Konferansen i 2010 skulle holdes ved University of Ne wcastle i UK, men ble avlyst pga finanskrisen. Det er derfor spesielt viktig at konferansen i 2011 blir gjennomført. Forskning på barnelitteratur er i mange land et lite prioritert forskningsfelt, og mange barnelitteraturforskere jobber under vanskelige forhold. The Child and the Book-konferansen er en unik mulighet for mer isolerte barnelitteraturforskere til å komme ut med sin forskning internasjonalt, og til å delta i og få oppdatert kunnskap fra et internasjonalt forskerfelleskap. Konferansen åpner med to keynote-forelesninger, den ene av en internasjonalt anerkjent barnelitteraturforsker, den andre av en anerkjent barnelitteraturforfatter i det landet konferansen holdes. Prinsesse Märtha Louise er forespurt om å åpne konferansen. Lørdag og halve s øndag presenterer de 50 deltagerne sine paper i tre parallelle sesjoner. De 10-15 beste foredragene fra konferansen samles i en publikasjon, som utgis på tellende, internasjonalt forlag etter konferansen.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora