Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

4th International Conference on Digital Storytelling "create - share - listen" Lillehammer 5.-7. februar 2011

Awarded: NOK 49,999

I samarbeid med Center for Digital Storytelling, Berkeley, California, arrangeres den 4. internasjonale konferansen om digital historiefortelling på Lillehammer 5.-7. februar 2011. Formålet med konferansen er: - å setter søkelyset på og utforske det øken de mangfoldet i bruken av digital historiefortelling, i Norge og internasjonalt, og søke å øke kunnskapen om denne sjangeren og dens potensial som multimodalt uttrykk generelt og i et demokratiperspektiv spesielt - å bidra til utvikling og deling av kunns kap om potensielle nytte i forskjellige samfunnsmessige kontekster, spesielt med henblikk på formidling, opplevelse og læring - å motivere til økt forskningsaktivitet innen Digital Storytelling, nasjonalt og internasjonalt - å styrke norsk tilstedeværels e og sentrale rolle i det nordiske og internasjonale nettverket av utdanningsfaglige og samfunnsengasjerte miljøer. Konferansen skal være en møteplass for forskere og reflekterte praktikere fra flere sektorer med hovedfokus på utdanning, museum, arkiv, b ibliotek (ABM), helse- og sosial, kultur, kommunikasjon og media. Den vil inneholde keynote- og paperpresentasjoner i plenums- og parallellsesjoner. Det vil bli tilbudt workshops der deltakerne kan skape egne fortellinger, og programmet vil ha innslag a v kultur og aktiv deltakelse fra grupper av barn, unge og voksne som har bidratt til å produsere historier fra sine nærmiljøer. Digital historiefortelling i denne sammenhengen følger en tradisjon fra Center for Digital Storytelling (CDS) som ble videreut viklet blant annet gjennom BBCs store prosjekter Capture Wales og Telling lives, og som nå bæres videre av et internasjonalt nettverk knyttet til CDS. En digital historie i denne tradisjonen kan beskrives som en kort bildefortelling basert på livserfaring er og vendepunkter, produsert av den som selv forteller. Fortellingen understøttes av egne fotografier, tekster, og lydopptak som redigeres med enkle og tilgjengelige redigeringsprogram.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project