Back to search

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Den 17. europeiske arkeologikonferansen - Oslo 2011

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Manager:

Project Number:

205118

Project Period:

2011 - 2012

Location:

Subject Fields:

Organisasjonskomiteen for EAA 2011 har som mål å gjøre konferansen i Oslo til den mest velorganiserte og faglig mest vellykkete av alle EAA-konferanser. Det skal en gjøre ved å: - Lage en kompakt konferanse i sentrum av Oslo, med kort avstand mellom hotel ler, foredrag og sosiale evenementer. - Sørge for at konferansedeltakerne blir kjent med Oslos ulike severdigheter. - Holde et høyt servicenivå overfor deltakerne, fra de kommer til de reiser. - La konferansens faglige innhold følge opp faste faglige temaer fra tidligere EAA-konferanser, men samtidig la det norske arkeologimiljøet sette et faglig preg på deler av konferansen. - Sørge for at konferanseprogrammet blir gjennomført som planlagt. - Få deltakerne til å huske EAA-konferansen i Oslo for de gode sosiale og faglige møteplassene.

Funding scheme:

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Funding Sources