Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Second Nordic Conference of Linguistics

Awarded: NOK 0.16 mill.

The Second Nordic Conference of Clinical Linguistics er en konferanse som tar sikte på å fremme utveksling av vitenskapelige resultater og nordisk samarbeid innenfor feltet klinisk lingvistikk og fonetikk, som har språk- og kommunikasjonsvansker som sitt hovedfokus. Konferansen arrangeres av Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Konferansen vil gå over tre dager i mai 2011, og det forventes et deltakerantall på ca 60 personer. Konferanseprogrammet omfatter plenumsforeles ninger, åpne seksjonsforedrag og en postersesjon. Den sistnevnte er spesielt beregnet på stipendiater fra Norden innenfor de aktuelle fagområdene. Konferansen har et budsjett på NOK 475 000, se kostnadsplan.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora