Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET: Deltagelse i EERA Biofuels og opprettelse av en egen gruppe innenfor stasjonær bioenergi

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Number:

206041

Application Type:

Project Period:

2010 - 2011

Dette prosjektet vil søke å etablere Norge som en aktiv aktør innen EERA Biofuels samt etablere en ny gruppe innen stasjonær bioenergi (kraft og varme). Norge er i dag representert i EERA Biofuels gjennom Sjefsforsker Lars Sørum ved SINTEF Energi AS. Vi h ar i dag tatt ansvar for gassifiseringsaktiviteten innenfor termokjemisk område. Vi ønsker å utvikle dette videre gjennom et aktivt samarbeid for å være en sentral aktør som kan påvirke retningen innenfor FoU i EU i årene som kommer.

Activity:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer