Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET: Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport i Styret for Forskningsforeningen N.ERGHY

Awarded: NOK 0.37 mill.

EUs storsatsing innen Hydrogen og Brenselceller, på totalt 1 milliard Euro fra 2008 til 2013, representerer et betydelig potensial for norske FoU-miljøer og industri innen området. Allerede etter 2 utlysninger (2008 og 2009) er norske FoU-institusjoner en gasjert i 6 prosjekter. De tre offisielle deltakerne (eierne) i FCH JU er: 1) European Commission 2) Industrial Grouping (New Energy World, Statoil er med her) 3) Research Grouping (N.ERGHY) Fra norsk side er følgende FoU-miljøer medlemmer av N.ERGHY: - Norges teknings-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - Institutt for Energiteknikk (IFE) og - Stiftelsen SINTEF SINTEF er representert i styret for N.ERGHY, gjennom Steffen Møller-Holsts verv som leder for arbeidsgruppen "Transportation and Refuelli ng Infrastructure". Prioriteringer for området gjøres i nært samarbeid med industriens tilsvarende representant for transport, Dr. Peter Fröschle fra Daimler. Nå i år er det utforming av Annual Implementation Plan for 2011 (AIP2011) som utgjør hovedarbeid et, samt en revisjon av det førende strategiske dokumentet som ligger til grunn for de prioriteringene i de enkelte utlysninger; Multi Annual Implementation Plan (MAIP). Arbeidet i N.ERGHY's styre går også på å øke støttenivået for prosjekter innen FCH J U samt legge tilrette for styrket samarbeid og å utnytte forskningsmiljøenes ressurser bedre. Norske FoU-miljøer har gjennom N.ERGHY betydelig innflytelse på de prioriteringer som gjøres. Styrerepresentasjon sikrer at vi også kan påvirke FCH JU-programme ts retning og innhold. Derigjennom er mulighetene for norsk deltakelse i FCH JU-prosjekter ivaretatt på den beste mulige måte. Ambisjonen er at norske aktører skal få et enda bedre inngrep med EU-satsingen på området og hente hjem enda større FoU-midler fra FCH JU. Dette skal oppnås ved at mulighetene for å påvirke og delta i FCH JU skal formidles til norske aktører gjennom egnede fora så som Norsk H2-forums møter og de årlige H2-semininar.

Activity:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer