Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Molekylære verktøy for å overvåke akvakultur i samtid.

Awarded: NOK 0.28 mill.

IRIS Biomiljø ønsker å etablere et prosjekt med MBARI (Monterey Bay Aquarium Research) for å evaluere deres Enivronmental Sampling Processor (ESP) (www.mbari.org/esp) til bruk mot utfordringer innen akvakultur næringen. Det er og ønskelig å involvere fle re partnere, der en ser for seg Nofima Marin og Genome Canada BC som mulige partnere. ESP er et molekylær biologisk laboratorium innpakket i en kompakt konteiner. Instrumenteringen kan ta vann prøver, filtrere små organismer og applisere molekylære probe r, i saltvann. Instrumentering er fjernstyrt og analysen vil foregå i konteiner, hvor resultat overføres i samtid til land. Instrumenteringen gir mulighet til å detektere organismer som virus/parasitter ved bruke av DNA prober og en ser for seg at instrum enteringen skal plasseres i eller rundt oppdrettsanlegget. Akvakultur næringen står ovenfor en rekke utfordringer, som lakselus, virus sykdommer, bærekraftig for produksjon og utslipp fra oppdrettsanlegg. Dette er utfordringer som må løses for å sikre e n bærekraftig utvikling av næringen. Prosjekt etableringen vil innebære en overføring av teknologi brukt i miljøovervåking til akvakultur og vil representere muligheter for å utvikle innovative og fremtidsrettet løsninger for noen av de utfordringene næri ngen idag står ovenfor. IRIS Biomiljø har utviklet kompetanse og metodologi innen miljøovervåking av utslipp fra oljeindustrien. Denne kompetansen inkluderer kjennskap til biomarkører, økotoksikologi, genomikk og proteomikk. I tillegg jobber våre forsker e med prosjekt innen akvakultur teknologi (vann kvalitet) og innen fiskehelse og diagnostikk. Prosjektetablering vil representere en spennendes overføring av kompetanse fra miljøovervåking til akvakultur.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst