Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET: IFEs deltakelse i EU fora relatert til EUs SET plan

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Number:

208072

Application Type:

Project Period:

2010 - 2011

Location:

Aktiviteter på H2 lagring 1)EU fora IFE søker å delta Research grouping N.ERGHY FCH JU (Fuel Cell and Joint Undertaking) 2)Formål med deltakelse Målsetning er å informere FCH JU hvilket fag området er viktig og som skulle bli inkludert i arbeidsprogram met. Aktiviteter på Dyp Geotermisk Energi (Deep Geothermal) 1)EU fora IFE søker å delta EGEC (European Geothermal Energy Council) EGEC er ansvarlig for å utarbeide SRA (Strategic Research Agenda) for Geothermal Panel som er en del av Renewable Heati ng & Cooling - European Technology Platform. (ETP-RHC). IFE er særlig aktiv i Focus Group 2 (Deep Geothermal)

Activity:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer