Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET: Deltagelse i teknologiplattformene "Renewable Heating and Cooling" og "Biofuels"

Awarded: NOK 79,999

Project Number:

208136

Application Type:

Project Period:

2010 - 2011

Dette prosjektet vil søke å etablere Norge som en aktiv aktør innen de to teknologiplattformene, European Biofuels Technology Platform og Europen Technology Platform - Renewable Heating and Cooling. Vi ønsker å aktivt gå inn i disse plattformene og ta pos isjoner som vil gjøre Norge i stand til å gjøre påvirkning innen området slik at norske interesser blir ivaretatt.

Activity:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer