Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET: Norsk deltagelse i EERA ExCo under SET Planen og opprettelse/drift av en norsk EERA skyggegruppe

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Number:

208138

Application Type:

Project Period:

2010 - 2011

Prosjektet vil gjennom aktiv deltagelse i EERA ExCo søke å sette norske forskningsinstitutt i en posisjon hvor de kan være med utforme rammer og modell for den kommende Joint Programming (JP) - i denne sammenheng direkte rettet mot SET Planens måloppnåels e. Samtidig skal posisjonen brukes til proaktivt å fremme involveringen av norske forskningsmiljø i disse programmene. Dette skal styrkes gjennom å etablere en norsk "skyggegruppe" for EERA i samarbeid med IFE, samt opprette og drifte et E-rom hvor inform asjon og erfaringer deles mellom norske aktører og interesserte.

Activity:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer