Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Forlenget levetid for nye distribusjonskabler ved smarte valg av robuste, men rimelige materialer

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Manager:

Project Number:

208536

Project Period:

2011 - 2013

Funding received from:

Location:

Prosjektet er bygd opp av fire hoveddeler der et felles hovedmål er å redusere vanntreveksten og øke levetiden i våte kabeldesign: a) Kartlegge ESC mekanismens betydning for initiering av vanntrevekst fra indre halvleder i kabler med Al og Cu leder - D ette arbeidet er generisk forskning i fremste FoU front på en nisje der mulige levetidsforbedringer ved smarte løsninger kan oppnås. b) Teste ut halvledermaterialer som gir bedre ESC egenskaper - FoU i forbindelse med pkt a skal tas i praktisk bruk så raskt som mulig. c) Bli i stand til å modellere ulineært vannopptak i materialer som inngår i ulike kabeldesign (spesielt i svellepulver og svellebånd som diffusjonsmessig er meget kompliserte materialer) - Modellering av fuktighetstransport spesielt i gassfase (til nå har svellebånd / svellepulver stort sett blitt brukt til å stoppe vann (ikke fukt i gassfase). Dette er nytt også for svellbånd / svellepulver produsentene. Det er derfor disse produsentene har fattet så sterk interesse for dette arbeid et. d) Øke forståelsen av tilsatsstoffenes (antioksidanter og kryssbindingsmidler) egenskaper på kabelens forventede levetid - Dette er en ny mulighet for forlengelse av levetid ved å kjenne til og ta i bruk mulighetene som de nye produksjonsmuligheten e i kabelfabrikken i Namsos tilbyr.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi