Back to search

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Remote Access Infrastructure for Research Data (RAIRD)

Awarded: NOK 35.0 mill.

The proposed project from Statistics Norway (SSB) and the Norwegian Social Science Data Services AS (NSD) aims to develop a new method of access to administrative data and register data and a research infrastructure that will stimulate Norwegian and inter national research on these data sources. SSB and NSD have both as their obligations to deliver data to research. There is a close cooperation between NSD and SSB and NSD is involved in the delivery of official statistics data to researchers based on a c ontract with SSB. The cooperation between NSD and SSB has existed since the beginning of NSD. One visible result will be that researchers today have access to a wide range of micro data from statistical surveys from SSB. Administrative data and register data have not yet been fully integrated in the service package that NSD offers for delivery of official statistics data. Work is in progress to develop this part, and in these efforts NSD and SSB have identified specific needs for development of tools an d methods. The new method of access to will be based on a Remote Access or Safe Data Service solution, and will have the objective to optimise access for researchers with preconditions to reduce the probability for disclosure of micro data. The IT solut ion developed and the support services established within the new research infrastructure should aim to give the researchers a faster and free admission to data and a practical working situation that is close to a situation where the data set is used on own IT equipment. At the same time the IT solution should give in practice a protection against disclosure that may increase the content of the data set. The content of the data is important. This includes updating and access to metadata. The Remote Acc ess Infrastructure for Research Data (RAIRD) as proposed in this common application from SSB and NSD is as a general principle limited to micro data from official statistics sources.

Funding scheme:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Thematic Areas and Topics

Velferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningIKTVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP2 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKulturKultur, språk og mangfoldKulturSamfunnets kulturelle grunnlagVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rollePortefølje HelsePortefølje Velferd, kultur og samfunnGrunnforskningKulturVitenskap og samfunnVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjonPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonPolitikk- og forvaltningsområderVelferdVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagReiselivReiselivsnæringenVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneKlimaGlobale klimautfordringerHelseInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)LTP2 Innovasjon i stat og kommuneGlobale utfordringerGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieReiselivMiljø og naturmangfoldKlimaDelportefølje Klima og miljøMiljø og naturmangfoldUtviklingsarbeidPortefølje Utdanning og kompetansePortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 ForskningsinfrastrukturAnvendt forskningMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierForskningsinfrastrukturPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringLTP2 Utdanning og livslang læringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 VelferdstjenesterEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterInternasjonaliseringKlimaKulturVelferd, arbeidsliv og utdanning