Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap i Bergen 2011

Awarded: NOK 0.12 mill.

Formålet med fagkonferansen er som sagt å være en møte plass for både yngre og eldre forskere til å presentere og diskutere sin forskning. Siktemålet er at dette igjen ved siden av faglig nettverksbygging kan stimulere til publisering av forskningsresulta tetr både nasjonalt og internasjonalt. Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap i Bergen skal avvikles 5.-7. januar 2011 på Raddison Blue Royal Hotel lokalisert på Bryggen i Bergen. Konferansen arrangeres i felleskap av de to statsvitenskaplige fa gmiljøene ved universitetet i Bergen: Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap og institutt for Sammenliknende Politikk med førstenevnete som formell prosjektsøker til NFR. Følgende lokale programkomite er oppnevnt til å forberede og gjenno mføre fagkonferansen: Professor Ivar Bleiklie Førsteamanuesis Jan Oskar Engene Post dok. stipendiat Kristin Rubecksen Post dok. stipendiat Ragnhild Muriaas Det er allerede etatblert nettsider med informasjon om fagkonferasewn i Bergen. I tillegg er det sendt ut skriftlig informasjon om konferansen til aktuelle fagmiljøer. Frist for abstract er satt til 15.11.2010 og endelig paperinnlevering 1.12 .2010. Program og gjennomføring av konferansen vil tilsvare foregående fagkonferanser med vekt på workshop/paper-presentasjon. Konferansen vil bli evaluert og det vil bli utarbeidet en sluttrapport.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap