Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Norsk sosiologforenings nasjonale fagseminar 2011: Norsk sosiologi - i går, i dag, i morgen

Awarded: NOK 66,378

Årets seminar setter vi Norsk sosiologi som fag og fagmiljø under lupen. Et innlegg om utfordringer og utviklingstrekk i norsk og skandinavisk sosiologi gir bakgrunn for videre debatt. Mange sosiologmiljøer har blitt evaluert i 2010. Leder av evalueringsk omiteen og et av komitémedlemmene vil innlede, og vi ønsker å skape en anledning for direkte dialog mellom de evaluerte og de som har evaluert. En representant fra fagmiljøene kommer med en forberedt kommentar til evalueringen. Den norske sosiologiske kan on er også viet plass på seminaret, og her vil flere av forfatterne til de siste ti utvalgte tekstene være tilstede.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap