Back to search

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKIOS, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

Awarded: NOK 49,999

Funding scheme:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Thematic Areas and Topics

IKTPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Bransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP2 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierInternasjonaliseringEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Demokrati, styring og fornyelseInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Brukeres, frivillige organisasjoners og sivilsamfunnets innovasjoner i og for offentlig forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningBransjer og næringerAnnen tjenesteytingPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPortefølje Industri og tjenestenæringerInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Politikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningIKTIKT - Som fag og teknologiLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)LTP2 Innovasjon i stat og kommuneBransjer og næringerIKT-næringenPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familie