Back to search

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC (ESS ERIC), preparatory work.

Awarded: NOK 0.26 mill.

Norway has hitherto been strongly involved in the preparatory work of establishing an ESS ERIC. The Research Council of Norway as well as NSD has been members of the ESS Infrastructure Preparatory Phase Consortium, and the fact that Norway signed the Mem orandum of understanding at the Consortium's final meeting on November the 10th 2010 in Brüssel, and thereby became member of the ESS ERIC Steering Committee, reflects Norway's commitment to the new and permanent infrastructure. As the ESSprep project now comes to an end, it is high time to prepare for Norwegian membership in ESS ERIC and to establish an ESS Infrastructure in Norway, which will be essential for maintaining Norway's role in the ESS. NSD has therefore on behalf of the research communities i n Norway submitted a grant proposal to the programme Research Infrastructure in order to: 1. Ensure Norwegian membership in ESS ERIC 2. Fund a National Coordinator responsible for conducting the ESS surveys in Norway, and for establishing networks based o n ESS research, nationally and internationally. 3. Ensure that NSD's leading role in the development and operation of the ESS e-infrastructure is maintained. This leading role in an international context is central for maintaining and developing NSD as an efficient infrastructure resource for the Norwegian social sciences in general.

Activity:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPortefølje Energi, transport og lavutslippPortefølje Utdanning og kompetansePolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningGlobale utfordringerLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringLTP2 VelferdstjenesterLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerAnvendt forskningMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringMiljø og naturmangfoldHelseKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturSpråk, medier og kommunikasjonGrunnforskningPortefølje HelsePortefølje Velferd, kultur og samfunnVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPortefølje Demokrati, styring og fornyelseHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPortefølje Naturvitenskap og teknologiIKTPortefølje Muliggjørende teknologierVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Utdanning og livslang læringVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKulturSamfunnets kulturelle grunnlagLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonEnergiVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Demokrati, styring og forvaltning