Back to search

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC (ESS ERIC), preparatory work.

Awarded: NOK 0.26 mill.

Norway has hitherto been strongly involved in the preparatory work of establishing an ESS ERIC. The Research Council of Norway as well as NSD has been members of the ESS Infrastructure Preparatory Phase Consortium, and the fact that Norway signed the Mem orandum of understanding at the Consortium's final meeting on November the 10th 2010 in Brüssel, and thereby became member of the ESS ERIC Steering Committee, reflects Norway's commitment to the new and permanent infrastructure. As the ESSprep project now comes to an end, it is high time to prepare for Norwegian membership in ESS ERIC and to establish an ESS Infrastructure in Norway, which will be essential for maintaining Norway's role in the ESS. NSD has therefore on behalf of the research communities i n Norway submitted a grant proposal to the programme Research Infrastructure in order to: 1. Ensure Norwegian membership in ESS ERIC 2. Fund a National Coordinator responsible for conducting the ESS surveys in Norway, and for establishing networks based o n ESS research, nationally and internationally. 3. Ensure that NSD's leading role in the development and operation of the ESS e-infrastructure is maintained. This leading role in an international context is central for maintaining and developing NSD as an efficient infrastructure resource for the Norwegian social sciences in general.

Funding scheme:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Thematic Areas and Topics

InternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 VelferdstjenesterKulturSpråk, medier og kommunikasjonGrunnforskningVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPortefølje Velferd, kultur og samfunnPortefølje HelseEnergiIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPortefølje Demokrati, styring og fornyelseIKTPortefølje Naturvitenskap og teknologiVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseHelseMiljø og naturmangfoldPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPortefølje Utdanning og kompetanseGlobale utfordringerLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Demokrati, styring og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerLTP2 Fornyelse i offentlig sektorMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Utdanning og livslang læringPortefølje Muliggjørende teknologierKulturSamfunnets kulturelle grunnlagPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierKulturVelferd, arbeidsliv og utdanning