Back to search

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NIME 2011 - 11th International Conference on New Interfaces for Musical Expression

Awarded: NOK 49,999

Funding scheme:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT