Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nordisk konferanse om forskning om menn og maskuliniteter, 31.mai -1. juni 2012

Awarded: NOK 99,999

Funding scheme:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf