Back to search

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Strategisk institusjonsstøtte til NSD (videreført fra prosjekt 103611)

Awarded: NOK 125.3 mill.

Funding scheme:

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Thematic Areas and Topics

Etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterPortefølje Banebrytende forskningIKTLTP3 Demokrati, styring og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningNaturmangfold og miljøGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerLTP3 Innovasjon i stat og kommuneKlimarelevant forskningLTP3 VelferdstjenesterIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagLTP3 Klima, miljø og energiVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonKlimaGlobale klimautfordringerLTP3 HelseGrunnforskningPortefølje Velferd og utdanningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjonReiselivLTP3 Tillit og fellesskapVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturKultur, språk og mangfoldLTP3 IKT og digital transformasjonGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivKulturVitenskap og samfunnGlobale utfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingPortefølje InnovasjonKulturSpråk, medier og kommunikasjonPortefølje ForskningssystemetPortefølje HelseVelferd, arbeidsliv og utdanningNaturmangfold og miljøKlimaVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP3 Utdanning og livslang læringFornyelse og innovasjon i offentlig sektorKlimaLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Klima og miljøKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseAnvendt forskningUtviklingsarbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringReiselivOpplevelser og tjenesterHelseReiselivReiselivsnæringenVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferdLevekår og befolkningsutviklingUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferdMigrasjon, innvandring og integreringForskning og innovasjonUtdanningUndervisning og læringInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonNaturmangfold og miljøAnnen miljøforskning (utgår 2014)