Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Karakterisering av nye, melkebaserte ingredienser fra fraksjonering av melk ved hjelp av filtreringsteknologi.

Awarded: NOK 1.4 mill.

The defence of the thesis took place on the 19th of February, 2016, participating opponents were Dr. Thom Huppertz, NIZO, NL, and Prof. em. Anders Andren, SE, coordinator was Dr. Tove Devold, NMBU, NO. The following discussions with her opponents were good, and they gave her an excellent review after the dissertation. The final title of the thesis is "Production and characterisation of native whey and native whey products". Through this work the candidate has shown the effect of pretreatment (pasteurisation) of milk prior to fractionation. Fractionation of buttermilk has also been studied. As a consequence of cheesemaking from caseinstandardised milk, the effect of increased content of caseinomacropeptide in whey has also been inlcuded in this study.

TINE har i dag et prosjekt for optimalisering av betingelsene ved fraksjonering av både geitmelk, kumelk og kjernemelk (prosjektnr. ES450182). Arbeidet til stipendiaten vil bli tett knyttet til aktivitetene i dette prosjektet, og den videre oppfølgingen. Geitmelksfraksjonering ved hjelp av mikrofiltrering (MF) kan gi bedre utnytting av flere av geitmelksfraksjonene, og derved av geitmelk som sådan. En konsentrering av geitmelkskaseinet vil gi et konsentrat med endrede ystingsegenskaper. Videre vil perme atet fra MF av geitmelk ha interessante egenskaper som skal studeres nærmere. Tilsvarende fraksjoner av kumelk er særdeles interessant med tanke på inntjeningspotensialet i form av økt osteutbytte. Mysefraksjonen (permeatet) fra MF av kumelk vil også ha stor interesse ettersom dette produktet vil avvike vesentlig fra tradisjonell myse fra løpefelt ost. Mysen vil være fri for fett og glycomacropeptid, og vil bestå av kun native proteiner som ikke har vært utsatt for denaturering ved varmebehandling. Tidl igere publikasjoner (Heino, 2006; Herbertz et al, 2006) viser vesentlige endrede funksjonelle egenskaper i denne mysa, sammenliknet med tradisjonell løpefelt myse.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd