Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forum for Research and Innovation in Security and Communications

Awarded: NOK 2.0 mill.

FRISC er fundert på fagsøylen Sikkerhet, personvern og sårbarhet, her videre betegnet med samlebegrepet informasjonssikkerhet. Nettverkets aktiviteter vil være tverrfaglig rettet mot VERDIKTs hovedfokus Fremtidens Internett. FRISC skal bidra til formidli ng og profilering av problemstillinger, forskningsresultater og innovasjon innen informasjonssikkerhet, med internasjonalt perspektiv. FRISC skal også bidra til å formidle strategiske forslag og råd til forskningspolitikken innen informasjonssikkerhet. FR ISC ønsker å bidra til at det skapes ideer til nye innovative produkter og tjenester, og som så kan utvikles og markedsføres av relevante aktører. Alt dette skal gjøres gjennom å etablere møteplasser og skape dialog mellom forskere, næringsliv og offentli ge organisasjoner for å utnytte resultater av forskningsprosjekter.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon