Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

delTA - Ung samfunnsdeltagelse på nett

Awarded: NOK 13.4 mill.

Prosjektet har utviklet ulike konsepter for debatt og engasjement blant unge, hvor sosiale medier er en viktig komponent. Under utvikling i dag er en plattformrigg for ulike kampanjer for Plan Norge. Det også utviklet metoder og for brukerinvolvering av unge i ulike prosjekter, som for eksempel gjennom en ny aktivitetspark på Kongsvinger. Det er publisert flere artikler hvor både barrierer for deltagelse i samfunnsengasjement for unge i sosiale medier er identifisert, samt kunnskap om designstrategier for å støtte opp om deres samfunnsengasjement. Stoppbryllupet, en kampanje for Plan Norge, har også høstet flere priser under SABRE Awards i London, deriblant den gjeveste prisen av alle: " Årets internasjonale kampanje". Den 24. april 2015 holdt Ellen Høvik, kampanjeleder i Plan Norge, i Europarådet om StoppBryllupet, og Plan Norges arbeid mot barneekteskap.

Etablering av sosiale nettjenester for unges samfunnsengasjement er viktig for at virksomheter med et samfunnsoppdrag skal knytte til seg unge, både for (a) omsetning og lønnsomhet og (b) virksomhetenes samfunnsmessige legitimitet. Slike tjenester vil ogs å fylle et gap i unges nettbaserte tjenestetilbud og potensielt ha betydning for samfunnets demokratiske utvikling. Utvikling av nettjenester for samfunnsengasjement er et stort innovasjonsmessig løft med betydelig risiko, idet det fordrer grunnleggende kunnskap om unges behov tilknyttet sosiale nettjenester samt en innovasjonsprosess der brukerne involveres tett i design og utprøving, For å gjøre dette innovasjonsløftet samler prosjektet partnere fra tre sektorer der man (a) har erfaring med unge og s osiale nettjenester og (b) har strategiske planer for å utnytte sosiale nettjenester for å styrke samfunnsoppdraget. Partnerne er NRK og Edda Media (medievirksomheter), Kongsvinger kommune (offentlig virksomhet) og Plan Norge (humanitær virksomhet). Prosj ekteier Opinion representerer analysebransjen som leverandør til virksomheter med samfunnsoppdrag. Forskningspartnere er SINTEF og AHO med komplementerende kompetanse innen interaksjonsdesign, tjenestedesign, og brukerinvolvering i innovasjon. Internasjon alt samarbeid gjennom Edda Media (Mecom) og internasjonale prosjekter og nettverk. Prosjektet følger en brukerdrevet innovasjonsprosess der (a) ny kunnskap danner basis for utvikling av (b) tjenester og (c) tilhørende løsninger som videreutvikles etter ( d) Living Lab utprøving. Ideer og konsepter utvikles med utgangspunkt i lead user innovasjon, og tas videre gjennom metodikk for service design og participatory design. Den brukerdrevne innovasjonsprosessen integreres i et Living Lab rammeverk. FoU-prosj ektet er iterativ. Det gjennomføres tre iterasjoner av ett års varighet. Hver iterasjons leveranser danner grunnlag for piloter og etablerte tjenester hos brukervirksomhetene. Prosjektperiode 2011-2015.

Publications from Cristin

No publications found

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon