Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

JoinGame 2.0 - Verdinettverk på dataspill

Awarded: NOK 1.9 mill.

-

I 2004 jobbet over 144000 mennesker i USA i dataspillindustrien og den tilførte 18 milliarder dollar (120 milliarder NOK) til USAs bruttonasjonalprodukt. I 2008 ble det solgt dataspill over disk for mer enn 668 millioner kroner i Norge. Produksjon av data spill har nå blitt en kjerneindustri for flere land og den gir mulighet for eksport internasjonalt. Studier viser at den oppvoksende generasjon bruker stadig mer tid på dataspill sammenliknet med andre medier som TV, film, aviser, blader og bøker. Opprett holdelse og utvikling av industri på dette området er derfor svært viktig. Det er også viktig å kunne undersøke hvordan bruken av dataspill virker inn på samfunnet samt utvikle ny dataspillteknologi. De største utfordringene for norsk spillbransje i dag er at utviklerne er små og spredt over hele landet, mangler kompetanse for å gjøre større prosjekter, mange er i startgropa og mangler internasjonal erfaring. Norsk spillforskning har vokst i de siste årene, men lider fortsatt av å bestå av små spredte grupper som har mindre nasjonale forskningsprosjekter og er i liten grad involvert i internasjonale prosjekter (for eksempel mot EU). JoinGame 2.0 er et verdinettverk som vil fokusere på å styrke konkurranseevnen til norsk dataspillbransje igjennom kun nskapsheving, ideutveksling og nærmere samarbeid, styrke norsk spillforskning ved å stimulere til samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, samt skape synergi mellom forskningsinstitusjoner og industri. JoinGame 2.0 vil jobbe aktivt for å etablere ny dat aspillindustri for nye anvendelser. JoinGame 2.0 vil også jobbe aktivt for internasjonalisering innen forskning på og utvikling av dataspill. Innen for temaet dataspill, vil nettverket være en møteplass for ulike deltema som f.eks. læring og dataspill, mobile dataspill, seriøse dataspill, teknologi til utvikling av dataspill, innovasjon rundt nye spillkonsepter, bruk og utvikling av spillteknologi, studier av bruk av dataspill, dataspill og sosiale medier osv.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon