Back to search

KULVER-Kulturell verdsetting

Zoological - animal representations in zoos, museums and books

Awarded: NOK 0.19 mill.

Zoological - animal representations in zoos, museums and books er en nettutstilling tekstet på norsk og engelsk. Utstillingen formidler forskningsresultater fra KULVER-prosjektet "Dyr som ting og dyr som tegn -standardisering og synliggjøring av dyr"via tre hovedtemaer og spørsmål: 1. Lengsel og drøm: Isbjørnen Knut i Berlin Zoo og bjørnen status som dyrekjendis. Hva betyr isbjørner for mennesker i dagens vestlige samfunn? 2. Pedagogiske objekter: Dyrebiografier på Göteborg naturhistoriska museum med hv alross og afrikansk elefant som eksempel. Hvordan er dyrene kommet til zoologiske museer? Hvordan omformes de til museumobjekter? 3. Insekter: En verden vi kjenner men ikke kan se. Hvordan har vi fått kunnskap og kjennskap til 'insektverdenen' når dette er en verden vi ikke kan se med det blotte øye? Hvordan er dyr blitt brukt til å skape nye forestillingsverdener? De tre hovedtemaene er plattformer som fører over til deltemaer som utstillingsteknologier (taksidermi og montre), levende dyr i zoologiske museer, visualisering av insekter i tidlig moderne tid, polarmåken som uttrykk for drømmen om Arktis, dyremonsteres betydning og dyremennesker. Utstillingen viser naturhistoriske museer og zoologiske hager som steder hvor dyr blir gjort til ting i natu rvitenskapens og folkeopplysningens tjeneste, som forskningsobjekter eller som pedagogiske illustrasjoner. I disse omformingsprosessene får de også et estetisk uttrykk som forteller om kulturelle preferanser og forestillinger.

Funding scheme:

KULVER-Kulturell verdsetting