Back to search

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MIE2011

Awarded: NOK 49,999

Funding scheme:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT