Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

6th Congress of the European Society of Family Relations Lillehammer September 2012

Awarded: NOK 99,999

Styret i European Society of Family Relations (ESFR) har bedt sine to norske medlemsinstitutter, NOVA og Institutt for samfunnsforskning, om å arrangere neste ESFR-konferanse. denne finner sted på Lillehammer i september 2012. Vi ser konferansen som en enestående mulighet for å få til et løft for norsk familieforskning, både ut fra mulighetene til økt internasjonalisering og ut fra mulighetene til konsolidering og samling. Internasjonalisering fordi konferansen til bringe sammen forskere fra mange land, videreutvikle og styrke nettverk og samarbeid som allerede finnes og skape nytt samarbeid over faglige og nasjonale grenser. Konsolidering og samling fordi en slik konferanse gir en anledning for norske forskere som studerer familier ut fra ulike fag og ulik institusjonell forankring å komme sammen og bli kjent med hverandres forskning. I forberedelsene vil vi samarbeid med sentrale familieforskningsmiljøer og ser konferansen som en mulighet for å se den forskning som i dag foregår i Norge på ulike fag felt og programmer. Gjennom plenumssesjoner vil vi la konferansen få fram viktige familiepolitiske spørsmål, i tillegg til å presentere anerkjente internasjonale og nasjonale forskere på feltet. Vi vil sikre at prioriterte tema dekkes av inviterte sympo sier, i tillegg til at deltakere kan forslå symposier, samt tematiske workshop og poster sessions.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon