Back to search

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Stipendiatprogram - Bærekraftig verdiskaping i regionale innovasjonssystemer

Awarded: NOK 5.0 mill.

Grunnleggende for etableringen av de regionale forskningsfondene er et ønske om å bidra til nyskaping i privat og offentlig sektor. For Regionalt forskningsfond Agder (RFFA) og Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFFV) har det derfor, utover ulike typer prosjektstøtte, vært viktig å bidra til den langsiktige forståelsen av regionale innovasjonssystemer og verdiskaping. De to forskningsfondene står således bak denne søknaden som vil innebære; - etablering av stipendiatprogrammet med tilknyttet dr. grads program og forskerskole - etablering av samarbeid med andre undervisningsinstitusjoner slik at programmet får en høy internasjonal standard - rekruttering av stipendiater og utvikling av problemstillinger som ligger innenfor temaet regionale innovasjonssy stemer. - særskilt fokus på å utvikle nettverk som bidrar til kunnskapsoverføring med aktører i offentlig og privat sektor, og som gjør at relevante beslutningstakere får et forbedret grunnlag for å iverksette tiltak som stimulerer den regionale innovasj onsevnen. Utvikling av det angitte stipendiatprogrammet ved UiS og UiA vil være en stor regional og nasjonal satsing. Det søkes derfor parallelt om tilhørende finansiering fra VRI til forskerskole for innovasjonsforskning. Se forøvrig vedlegg (prosjek tbeskrivelse).

Funding scheme:

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st