Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Akvakulturseminar - krabbe & hummer

Awarded: NOK 37,499

Oppdrett med krepsdyr som hummer og krabbe har de siste årene vært økende i omfang og interesse. Globalt har de aller fleste krespdyrartene stor økonomisk verdi i de kommersielle fiskeriene, og interessen for oppdrett har økt proporsjonalt med reduksjon i de ville bestandene. Hummer- og krabbeoppdrettere møter mange av de samme utfordringene relatert til biologi og teknologiske løsninger innen tema som diett og ernæring, atferdskondisjonering, tetthet, vekst, resirkulering og tankdesign. Per i dag finnes det ikke internasjonale akademiske fora som forener de som jobber med hummer og krabbe. Samtidig er det ingen tvil om at disse to gruppene kan ha stor nytteverdi av å utveksle erfaringer og ideer. 40 krepsdyroppdrettere, forskere og forvaltere er invitert , alle aktivt tilknyttet krabbe og hummerklekkerier i pågående prosjekter i Russland, Spania, Chile, Norge, Storbritannia, New Zealand, Vietnam, Australia, Kanada og USA. Det er foreløpig planlagt at 18 bidrag skal presenteres muntlige og 13 som postere. Tema som vil ble dekket er innen larveoppdrett, ernæring, vekst og havbeite/bestandsøkning. I dette seminaret vil en av presentasjonene bli gitt av Dr. James fra New Zealand. Han jobber for tiden med post doktorarbeidet i Norge, med fokus på diett på kong ekrabbe. Han vil i sin presentasjon fokusere på ernæringskrav hos kongekrabbe og sammenligne med ernæringskrav for hummer og languster (eng. spiny lobster). En viktig suksess for seminaret vil være hvor effektiv krabberelaterte studier kan relateres til h ummeroppdrett, havbeite og klekkerier. Dette seminaret sikter på forene de som jobber med oppdrett på hummer og krabbe, og stimulere diskusjoner på de utvalgte tema, som igjen kan bidra til internasjonalt samarbeid.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst