Back to search

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Collaboration between Nice and Trondheim to investigate the effect of neuromuscular activation strategies on muscle performance

Awarded: NOK 90,000

Project Number:

213185

Application Type:

Project Period:

2012 - 2014

Partner countries:

Målet med dette prosjektet er å utvikle et solid og bærekraftig samarbeid mellom bevegelsesvitenskap i Nice (Faculty of Sport Sciences, University of Nice - Sophia Antipolis; UNS) og Trondheim (Institutt for bevegelsesvitenskap, NTNU) på effekten av nevro muskulære aktiveringsstrategier på muskelfunksjon og prestasjon i toppsport og medisin. Hvordan en muskel aktiveres er viktig for optimal ytelse av kraft og presisjonsoppgaver, men har også konsekvenser for hvor lenge en aktivitet kan opprettholdes. Vider e er visse typer muskel aktiveringer assosiert med smerter og er flere typer neuromuskulære sykdommer preget av endret nevromuskulær aktivering. De nevnte forskningsgrupper i Nice og Trondheim har begge interesser og høy kompetanse i neuromuskulær aktiver ing, spesielt i evalueringen av nevromuskulær funksjon og plastisitet i muskel-skjelettsystemet. Begge gruppene kombinerer nevrofysiologiske og biomekaniske teknikker for å undersøke effekten av muskelaktivisering på idrettslige prestasjoner og sykdommer. Men den franske gruppen, med Serge Colson som prosjektleder har spesialisert kompetanse på innsamling og analyse av reflekser fremkalt av nerve stimulering og den norske gruppen med Karin Roeleveld som prosjektleder har spesialisert kompetanse i fler-kan als overflate elektromyografi. De to teknikker utfyller hverandre. Tilskuddet skal brukes til en reise per år for to personer (prosjektleder med yngre forsker) for begge grupper i løpet av en to-års periode. I løpet av disse personellutvekslingsperiodene, vil en vitenskapelig studie utføres slik at begge gruppene kan få erfaring med bruk av hverandres teknologi og vitenskapelig kunnskap. Videre vil pågående og fremtidige forskningsprosjekter diskuteres, resulterer i samarbeidsprosjekter med utveksling av PhD-og master studenter og postdoktorer. Ved å integrere våre andre europeiske samarbeidspartnere, vil vi også utforske våre muligheter for EU finansiering.

Funding scheme:

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike