Back to search

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

EGPA konferanse Bergen 2012

Awarded: NOK 0.25 mill.

Formålet med dette prosjektet er å arrangere den 34. årlige konferansen for European Group of Public Administration (EGPA) i Bergen 3-7 september 2012. Her møtes omlag 400 akademikere og en del sentrale embetsmenn fra de fleste europeiske landene i 17 per manente studiegrupper for å diskutere omtrent 300 ulike forskningspaper. Også land utenfor Europa er representert på konferansen. Konferansen går på rundgang mellom de ulike landene i Europa, og det forventes at også Norge står som arrangør. De siste åre ne har denne årlige konferansen vært arrangert i Bucuresti, Toulouse, på Malta, i Madrid, Rotterdam, Lisboa, Milano og Berlin. Styret for EGPA har vedtatt at den årlige konferansen i 2012 arrangeres i Norge. Det er første gang konferansen legges til Norg e og invitasjonen til å holde konferansen i 2012 er en tillitserklæring til fagmiljøet i Norge generelt og i Bergen spesielt. Å være vertskap for en så stor internasjonal konferanse er en unik mulighet til å profilere Instituttet, Universitetet i Bergen og den norske forskningen mer generelt innenfor offentlig forvaltning og politikk på den internasjonale arenaen. Den gir muligheter for eksponering og samarbeidsmuligheter mellom norske og internasjonale miljøer og å bygge, vedlikeholde og utvikle faglig e nettverk med andre forskere og praktikere innenfor offentlig administrasjon i Europa. Forskningsmiljøer fra hele Norge er aktive i dette nettverket og konferansen er også et godt utstillingsvindu for norsk forvaltningsforskning generelt.

Funding scheme:

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Funding Sources