Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library

Awarded: NOK 2.9 mill.

Mellom 1910 og 1936 ervervet Universitetsbiblioteket i Oslo mer enn to tusen papyrusfragmenter fra Egypt. Initiativtakere var Samson Eitrem og Leiv Amundsen, professorer i klassisk filologi ved UiO. De samme to besørget de første utgivelsene fra samlingen (1925-1936), i alt tre bind med til sammen to hundre fragmenter. Oslosamlingens papyrusfragmenter er primærkilder til antikkens litteratur-, kultur- og språkhistorie og til egyptisk samfunnsliv, og kan dateres til hellenistisk, romersk og tidlig bysantinsk tid (300-tallet f.v.t til 600-tallet e.v.t). Egypt var på denne tiden flerspråklig, og samlingen inneholder tekster skrevet på egyptisk (demotisk, koptisk), latin og arabisk, men det store flertallet av fragmentene er på gresk, som var det ledende språket innenfor kultur og administrasjon. Skjønnlitterære tekster inkluderer utdrag fra Homers dikt og fra tragedier og komedier. Sakprosatekster inkluderer filosofi og retorikk. Svartebøker, skolebøker, horoskoper, medisinske verker og oppskrifter er også representert. Til sist finnes en stor mengde tekster som kan kalles dokumentariske og belyser hverdagslivet i antikken: private brev, kontrakter av alle slag, fødsels- og dødsattester, ligninger, kvitteringer og mye annet. Prosjektets sentrale formål er å forberede vitenskapelige utgaver av papyrustekster i gresk script, dvs. tekster skrevet i gresk eller i koptisk Egyptisk. Dette er tekster der ordskille mangler helt eller delvis og der enkelte bokstaver ofte er knyttet sammen ved ligaturer. Tekstene er skrevet i store bokstaver (majuskler). Å utgi en slik tekst medfører tre oppgaver. Tekstens ord og bokstaver skal tydes og gjengis i vanlig minuskelskrift og med ordskiller. Teksten skal oversettes og utstyres med noter som forklarer og kommenterer språk og innhold. Og den skal gis en innledende presentasjon som setter den i historisk, språklig og kulturell sammenheng. Utgavene skal inngå i to bind som skal utgis i serien Beihefte zum Archiv für Papyrusforschung (De Gruyter). Prosjektet kommer til å arrangere en serie workshops, konsentrert om fagområder der Oslosamlingen byr på et kildemateriale med særlig relevans, som f.eks. om tidlig kristendom, gresk språkhistorie osv. Prosjektets langsiktige og viktigste mål er å utvikle kompetanse i papyrologi i Norge. Om nye tekster som papyrusprosjektets deltagere har utgitt og kunnskapene vi har fremskaffet gjennom papyrusforskningen se http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2017/forskere-undersoker-privatlivet-til-mennesker-som-.html og https://forskning.no/arkeologi-historie-kunst-og-litteratur/2013/06/nytt-funn-om-antikkens-siste-poet

This is a project in the field of papyrology. The project seeks to consolidate, strengthen and specialise research capacity and related activities, centred around the still unpublished papyrus texts from the collection of the Oslo University Library. The core research group (Maravela, Oslo/ Andorlini, Parma/ Roemer, Cairo & Sandnes, Oslo) have expertise on papyrology and early Christianity and/or ancient medicine - the two research fields to which the collection of the Oslo University Library has made an d may still make a significant contribution. The appointed junior research fellows will carry out research aiming at (i) the preparation of editions of select early Christian texts in the Oslo collection (including the extremely important bunch of fragmen ts said to originate from the White Monastery, one of the most important monastic centres in early Christian Egypt) and (ii) the exploration of medical termini technici in the papyri (some of which are in the Oslo collection) as well as of the methodologi cal challenges related to their identification and lexicographical presentation. The research results will be tested and discussed by expert panels in the frame of three workshops to take place while the research is still ongoing.

Publications from Cristin

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam