Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effekter av geomagnetisk forstyrrelser på brønnbane posisjonering

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Manager:

Project Number:

216073

Application Type:

Project Period:

2011 - 2015

Funding received from:

Location:

In this project we look into how to optimize the positioning of wellbores drilled in the Norwegian oceans, especially in the Norwegian Sea and the Barents Sea. In general the azimuth (the parameter that desc ribes the direction of the well in the lateral plane) uncertainty increases with latitude. In addition there are disturbances caused by the Sun that affects the magnetic measurements used to navigate the drillbit. The goal is to come up with compensation actions defined in procedures and methods that will reduce the uncertainty of the wellbore positioning.

Ved brønnboring brukes forskjellige typer instrumenter for å holde rede på retningen man borer i. Posisjonen til en brønn bestemmes utifra en mengde målestasjoner langs brønnbanen som består av parametrene målt dybde, asimut og inklinasjon Målt dybde er lengden av borestrengen i forhold til en bestemt referense. Til bestemmelse av asimut og inklinasjon benyttes hovedsakling sensorpakker bestående av magnetometre og akselrometre, i tillegg til modellerte verdier for Jordens magnetfelt og gravitasjons fel t. Ettersom kravene til nøyaktighet innen brønnbane posisjonering med tiden har økt har også behovet for bedre kunnskap om Jordens magnetfelt meldt seg. Det er vanlig å se på Jordens magnetfelt som bestående av 3 deler. - Hovedfelt - Crustal felt - Eks tern felt Arbeidet vårt vil bli konsentrert om den siste delen. I det siste tiåret har det blitt vanlig å overvåke det eksterne magnetfeltet vha referanse stasjoner i nærheten av der en brønn bores. Det eksisterer også en spesiell metode som benyttes til å korrigere for ekserne magnetfelt effekter, men denne metoden har sine begrensninger når det er snakk om avstand fra brønn lokasjon til referanse stasjon på land samt breddegrad. I vårt arbeid ønsker vi å gjøre rede for hvordan det eksterne magnetfelte t oppfører seg på forskjellige områder på jorden. Basert på disse resultatene vil vi komme med anbefalinger for hvordan man kan overvåke og korrigere for magnetfelts variasjoner. Dette vil igjen bidra til at usikkerheten til en brønns posisjon vil bli r edusert.

Activity:

NAERINGSPH-Nærings-phd