Back to search

PUBL-Publisering/prosjektinform

"bak angen frå vår stutte dag". Ein studie i Tarjei Vesaas forfattarskap

Awarded: NOK 50,000

Project Number:

216644

Project Period:

2012 - 2013

Funding received from:

Organisation:

Location:

Forfatterens egen beskrivelse: Dette bokprosjektet er eit resultat av eit mangeårig lærarliv og skrivarliv med Tarjei Vesaas sine tekstar. Det har ei tolkande tilnærming til Vesaas sine tekstar, med intensjon om at tekstane skal vere primære og i stor gr ad bestemme tolkinga, i eit håp om å nå fram til noko spesifikt vesaask. Det tyder ikkje at overordna teoretiske og analytiske perspektiv og tolkingsrammer er fråverande, men at tekstane sjølve i stor grad skal leggje premissane for lesningane. Framstil linga er komponert etter sjanger; lyrikken, novellene og romanane får kvar sin del. Men sidan forfattarskapen representerer ein meiningssamanhang, vil det bli trekt mange linjer mellom tekstane, også på tvers av sjanger. Det bidrar også sterkt til å karak terisere forfattarskapen motivisk, tematisk og formalt. --- Forfatteren av manuset, Steinar Gimnes, har svært god kjennskap til Vesaas? forfatterskap. Det finnes ikke noen nyere studie av forfatterskapet som helhet (Kenneth G. Chapmans studie fra 1969 e r den siste). Forlaget mener derfor at Gimnes' manus representerer et viktig bidrag om et av de mest sentrale norske forfatterskap.

Funding scheme:

PUBL-Publisering/prosjektinform