Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Søkelys på arbeidslivet 2012-2014

Awarded: NOK 1.0 mill.

Søkelys på arbeidslivet er et godt etablert vitenskapelig tidsskrift som formidler forskning på arbeidslivsrelaterte temaer i Norge og Norden. Søkelyset henvender seg til forskere, utredere, saksbehandlere og beslutningstagere innenfor næringsliv, forvalt ning og partene i arbeidslivet. Tidsskriftet utkommer i tre nummer i året, hvorav ett av disse er et dobbeltnummer. Det viktigste formålet med Søkelys på arbeidslivet er å formidle empirisk forskning om arbeidslivet i Norge til et bredt publikum i den no rske offentligheten.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon