Back to search

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Publiseringsstøtte til arbeidet "Maktfordeling og 1814"

Awarded: NOK 73,000

Føremålet med prosjektet er publisering og dermed formidling av forskingsarbeidet "Maktfordeling og 1814".

Funding scheme:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014