Back to search

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Norsk sosiologforenings nasjonale fagseminar 2012: Sosiologiske vinterleker - Sosiologiske blikk på idrett og samfunn

Awarded: NOK 0.12 mill.

I 2012 retter vi søkelyset mot idrettens rolle i samfunnet. På seminarets første dag er temaet idrettsorganisering med tittelen: Folkebevegelse - butikk eller sunnhetsdirektorat? Den andre dagen er temaet idrett som integrasjon med tittelen: For folk, Gud eller fedreland? Begge dagene vil bestå av tre innlegg etterfulgt av paneldebatt. Det er som alltid en ambisjon med seminaret å koble de ulike foredragene til hverandre gjennom en mer overordnet refleksjon, og i dette seminaret blir denne ambisjonen ytte rligere styrket ved å binde innleggene samen gjennom fokuserte og ledede paneldebatter. Både innledere og panelledere er fremstående norske sosiologer og samfunnsvitere.

Funding scheme:

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Funding Sources