Back to search

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Det 34. norske forskermøte for økonomer 2012 ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås

Awarded: NOK 0.12 mill.

Forskermøtet 2012 skal avholdes på UMB på Ås 3.- 4. januar. Forskermøtet 2012 skal ha følgende plenumsforedrag: 1. Bengt Kriström*: Dynamic CBA and Hydropower investments (preliminær tittel) 2. Erwin Bulte**: Behavioral Economics and Economic Developmen t (preliminær tittel) 3.Om Nobelprisen 2011. Foredragsholder fastsettes senere. I tillegg til plenumsforedrag vil det arrangeres mindre parallelle sesjoner. Hvilke tema er avhengig av innsendte papers. Tema på parallelle sesjoner på 2011-møtet var: Arb eidsmarked: Familie Arbeidsmarked: Ledighet Arbeidsmarked: Lønn Arbeidsmarked: Utdanning Atferd Helse Historie Inntekt og konsumatferd Internasjonal økonomi Makro: Konsum og vekst Makro: Realøkonomi Makro: Stabilitet og usikkerhet Makro: Valuta og kreditt Miljø Næringsøkonomi: Empirisk Næringsøkonomi: Teori Offentlige avgifter og regulering Regional og romlig økonomi Utvikling Økonometri * Bengt Kriström: Bengt Kriström is professor of resource economics at the Swedish University of Agricultural Science s and research director of the Centre of Environmental and Resource Economics, a joint effort with the University of Umeå. He is the chair of the Expertgroup on Environmental Studies under the Swedish Ministry of Finances, and has published widely inn jo urnals such as American Journal of Agricultural Economics, Environmental & Resource Economics, Journal of Environmental Economics & Management, Land Economics. Joint work includes Partha Dasgupta, Geoff Heal, Karl-Göran Mähler, and Per-Olof Johansson. ** Erwin Bulte: Erwin Bulte is professor in development economics at Wageningen University and professor of environmental and resource economics at Tilburg University. He has also worked for the FAO, and holds adjunct positions at the University of Cambridg e and the University of Oxford. Publication outlets include the American Economic Review, Science, Journal of Economic Behavior and Organization, and Journal of Environmenta

Funding scheme:

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap