Back to search

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

NMLs 15. medieforskerkonferanse 2012

Awarded: NOK 69,999

Arrangementet inngår i Norsk medieforskerlags nasjonale forskningskonferanser som arrangeres annethvert år, alternerende med nordiske medieforskerkonferanser. Norsk medieforskerlag har bedt medieforskere ved Universitetet i Agder og Mediehøgskolen Gimleko llen om å ta ansvar for konferansen i Kristiansand 17.-19. oktober 2012. Konferansen vil gå over to dager med Lilie Chouliaraki (London School of Economics) og Ted Glasser (Stanford University) som internasjonale plenumsforedragsholdere. Programmet vil og så omfatte en norsk innleder og en paneldebatt, foruten arbeidsgrupper med paper-presentasjoner. Tema for konferansen er Medienes virkelighetsbilder: mye medier - nye prosesser - nye tekster. Sentralt står medienes diskurser, som forstås ut fra sammenheng en mellom endrede rammebetingelser for medienes innholdsproduksjon og de representasjoner av verden som mediene formidler. I forkant av konferansen planlegges det et forskerkurs om multimodal teori og metode, og i tilknytning til konferansen vil det bli tilbudt et seminar for lærere som underviser medier og kommunikasjon i videregående skole. Disse arrangementene vil bidra til forskerrekruttering og formidling, men finansieres uavhengig av denne søknaden. Bidrag av høy kvalitet fra konferansen vil også k unne publiseres i Norsk medietidsskrift.

Funding scheme:

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Funding Sources