Back to search

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA-ERIC Preparation

Awarded: NOK 1.6 mill.

In the period before the esblishing of CESSDA-ERIC it is important to maintain contact with the CESSDA-countries in order not to lose support for the new infrastructure. It should therefore be initiated preparatory measures that will help in the establish ment at one hand, and to strengthen the new company, organizational, political and professional when established. These preparations will include meetings at management level between the relevant data archives to discuss the archives' ability to exploit potential synergy effects of CESSDA-ERIC, and how to lift all members' Service Providers up to a service level that meet the CESSDA-ERIC criterias. CESSDA-ERIC will meet several scientific and technical challenges. Prior to the establisment of CESSDA-E RIC it would be useful to start working on some of the key technical challenges. Working groups consisting of experts from CESSDA members should therefore carry out studies on specific issues. The work and results of the projects DwB and DASISH will pot entially have a major impact on the tasks CESSDA-ERIC is intended to cover. It is therefore important to link the work of the two projects to the issues that will be relevant for the new organisation. Specifically, we envisage arranging a meeting between the leaders of the two projects and the Steering Committee. It would be useful to coordinate and draw on other's expertise, both in the establishment of an ERIC, and in the operation of a major European research infrastructure. We therefore propose to a rrange meetings with the initiatives, within the SSH, that have been or are about to become an ERIC. It will also be useful for the new company that as much as possible of this are established. We therefore propose that we already now start to work with these issues. The University of Bergen has reserved a house for CESSDA-ERIC headquarters. This is suitable for CESSDA-ERICs purpose, but some renovation and restoration is expected.

Activity:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Thematic Areas and Topics

Portefølje Utdanning og kompetansePolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Forskning og innovasjonPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderVelferdVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringInternasjonaliseringLTP2 VelferdstjenesterEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterKlimaLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakMiljø og naturmangfoldKlimaPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseLTP2 Innovasjon i stat og kommuneGlobale utfordringerGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 ForskningsinfrastrukturPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningTjenesterettet FoUVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringForskningsinfrastrukturInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Utdanning og livslang læringPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierKlimaGlobale klimautfordringerHelseInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)InternasjonaliseringMobilitetMiljø og naturmangfoldPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøKulturMiljø og naturmangfoldAnnen miljøforskning (utgår 2014)Velferd, arbeidsliv og utdanningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderMiljø og naturmangfoldKulturminner og kulturmiljøerLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP2 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKulturKultur, språk og mangfoldKulturSamfunnets kulturelle grunnlagVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningIKTPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivGrunnforskningKulturSpråk, medier og kommunikasjonKulturKultur og naturKulturVitenskap og samfunnVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPortefølje Velferd, kultur og samfunnPortefølje HelseInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Brukeres, frivillige organisasjoners og sivilsamfunnets innovasjoner i og for offentlig forvaltningLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Fornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning og innovasjon