Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Konferansestøtte - Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming 5. nasjonale forskningskonferanse

Awarded: NOK 94,561

Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF) planlegger nå den 5. nasjonale forskningskonferansen. Kommende konferanse arrangeres i Bodø den 7. - 8. juni i samarbeid med fagmiljøene knyttet til Nordland Universitet og Nordlandsforskning. Tema for konferansen er "Norsk forskning om funksjonshemming - utfordringer sett innenfra og utenfra". Her vil vi få anerkjente forskere til å reflektere over norsk forskning om funksjonshemming sett fra ulike faglige ståsteder. På konferansen vil vi også hold e et symposium innenfor temaet rettsliggjøring. I tillegg til foredrag i plenum vil vi som tidligere vie mye av konferansens to dager til papersesjoner. Målgruppen er forskere fra universitet og høgskoler, forskningsstiftelser og andre kompetansemiljøer som arbeider med forskning- og utvikling innen funksjonshemming. En annen målgruppe er representanter for brukerorganisasjoner regionalt. Til årets konferanse venter vi ca. 140 deltakere.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon