Back to search

KULVER-Kulturell verdsetting

Routes, roads and landscapes - søknad om nettverksmidler

Awarded: NOK 99,999

I løpet av prosjektperioden har Routes-prosjektet bygget opp et formidabelt internasjonalt nettverk innenfor landskapshistorie, vei- og jernbanehistorie, kulturhistorie og relaterte felter. Når prosjektet nærmer seg slutten, ser vi muligheten for at denne utvekslingen kan fortsette i en annen form. Vi søker derfor om midler til å samle Routes-prosjektets nettverk til et tre-dagers seminar høsten 2012. Under tittelen Movements through the Garden vil deltagerne presentere pågående forskning innenfor landska ps-, vei-, og mobilitetsstudier, og knytte forbindelser mellom egen empiri og tradisjonen fra den engelske landskapshagen. Routes-prosjektets forskning har hatt den engelske landskapshagen som en av sine viktige referanser. Som landskapshistorikeren Joh n Dixon Hunt påpeker, var det her den moderne Europeiske landskapsforståelsen ble utmyntet, og her forholdet mellom veien, bevegelsen og landskapet ble teoretisert og utprøvd i fysisk form. Routes-prosjektet har vist hvordan den engelske landskapshagens e stetiske prinsipper utgjør en fundamental modell for kurateringen av det moderne landskapet, både hva gjelder 1800-tallets vei- og jernbanelandskap, og det 20. og 21. århundrets estetiske iscenesettelse av landskapet fra veien, slik vi ser det i det norsk e turistvegprosjektet. Med denne forbindelsen i mente, har Routes-gruppen lenge drømt om å arrangere et seminar midt inne i prosjektets empiriske opphav, så å si; i den engelske landskapshagen. Med utlysningen av nettverksmidler øyner vi en sjanse til å realisere denne drømmen, og å invitere Routes-gruppen og våre viktigste samarbeidspartnere til Stowe Gardens i Buckinghamshire, UK. Utvalgte bidrag fra seminaret planlegges utgitt som særnummer av det nivå-2 rangerte tidsskriftet Journal of Architecture , publisert av Routledge.

Activity:

KULVER-Kulturell verdsetting