Back to search

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

CalMarO- Toppfinansiering av Marie Curie forsker Reidar Anderson

Awarded: NOK 0.16 mill.

Søknad om toppfinansiering av Marie Cruie-forsker for å komkensere differansen mellom Marie curie-ordningens Livingallowence og norsk tarifflønn

Funding scheme:

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend