Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

B4B - Samla breibandutbygging til fire bygder utan breiband i Sogn og Fjordane

Awarded: NOK 1.8 mill.

Prosjektet skal syte for breibanddekning til alle som bur i Solheimsdalen og Angedalen i Førde kommune og til alle som bur på Lefdal/Midthjell og Vollset i Eid kommune.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon