Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av NGA bredbånd i Beitstad , Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag.

Awarded: NOK 4.0 mill.

Målet med prosjektet er utbygging av Next Generation access (NGA) bredbånd til et område hvor mange mangler og har utilfredsstillende bredbåndstilbud pr i dag. Utbyggingsområdet Beitstad i Steinkjer kommune omfatter ca 800 husstander. 640 husstander har meldt interesse for å kople seg til til det nye bredbåndstilbudet. Bredbåndsutbygginga i prosjektet gjennomføres i henhold til bygdefibermodellen som baserer seg på et spleiselag mellom offentlige aktører (Fylkeskommune/kommune) lokalt initiativ/dugnadsin nsats fra husstander/bedrifter og utbygger i prosjektet. Området Beitstad er valg som grunnlag for denne søknaden pga at dette er et område hvor utbygging står for tur og kan komme igang i løpet av høsten 2012. Prosjektet har en total kostnad på 30 470 000 kr. Det søkes om kr 4 mill i støtte fra Forskningsrådet. Forskningsrådets finansieringsandel i prosjektet vil da utgjøre 13% av prosjektets totale kostnad. Den totale offentlige finansieringen i prosjektet (Forskningsrådet, NTFK og Steinkjer kommune ) utgjør 28% av den totale kostnaden i prosjektet. Utbyggers andel av kostnadene i prosjektet er 54%. Steinkjer kommune kjenner til i alt 77 lokaliteter i Beitstad som mangler grunnleggende bredbåndsdekning. Av disse drives det næringsvirksomhet i tilk nytning til 30 eiendommer. Utbygging til disse 77 lokalitetene vil løse bortimot en tredel av den manglende bredbåndsdekningen i Steinkjer kommune. Nord-Trøndelag Fylkeskommune står som ansvarlig søker i prosjektet. Fylkestinget ønsker å være en pådriver for utbygging av bredbånd i NT. Målet er å bidra til å fullføre utbygging av moderne infrastruktur som bredbånd og mobiltelefoni over hele fylket. Fylkeskommunen tar derfor en samordnende rolle i prosjektet i forhold til at prosjektet skal passe inn i en helhetlig strategi rundt utbygging av bredbånd i fylket.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon